Site announcements

Internal Examination Schedule 2021

Internal Examination Schedule 2021

by System Administrator -
Number of replies: 0
मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान नेपाल अन्तर्गत स्कुल अफ ईञ्जिनियरीङ तर्फ बि. ई. सिभिल र कम्पुटर ईञ्जिनियरीङको दोस्रो र चौथो सेमेस्टरको १ गते बाट हुने परिक्षाको Routine तपसिल अनुसार रहेको सबैलाई जानकारी गराईन्छ ।
                                                                       तपसिल